Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


pátek 25. května 2018

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť
do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2
PS - procvičujeme spodobu str. 42
Písanka str. 17,18 - opisujeme a přepisujeme slova a věty
Čítanka - Kocourkov,   HČ - Štaflík a Špagetka - porozumění textu
Diktát slov - opakování skupin bě, pě, vě, mě
M - dělení 4, násobilka 2,3,4
PS do str. 30
žlutý sešit - str. 8,9,     10 - samostatná práce
PRV - procvičování Společenstev - skupinová práce, test
HV - Opakování písní k tématu o zvířatech
VV - motýl
TV - překážková dráha - soutěž v družstvech, běh 150m
PV - ryba

sobota 19. května 2018

Týden od 14.5. do 18.5. 2018

ČJ - procvičujeme pravopis bě, pě, vě  uč. str. 91-93
ČJ2 91/2, 114/28     ČJ 1 92/2 - 15 slov, Diktát - přepis 114/29
PS 40/1,2 /dě,tě,ně/  40/3 - R.ú.   41/1
HČ 68 - 70,71 - 73 - články o zvířatech, rébusy a význam rčení
Čítanka 129 - 132 - o zvířatech /články, vtipy/, str. 137 Spejbla Hurvínek + poslech
Písanka str. 15, 16 - význam lesa, zvířata, rostliny  
 D.ú. Písanka str. 16, oprava přepisu, příprava textu na čtenářskou přehlídku - výběr 3 žáků za třídu
M -dělíme třemi a násobíme čtyřmi PS 26 - 27
žlutý PS - násobíme 4
M1 26/5 - 1 sloupeček
Pracovní listy na procvičování násobilky 2,3
Pětiminutovka -násobilka 2,3
Geometrie - měření úseček na centimetry a milimetry pS 21/2,3,4
PRV - společenstva luka vod /pracovní listy - projekt/
VV - motýl
PV - modelování koláčů
TV - překážková dráha, koordinace, kruhový trénink

První květnové týdny...

ČJ - pravopis dě, tě, ně - uč. str.86,87 - 90, spojujeme slova a věty spojkami
Diktát 83/4
 PS str. 18, 19, 20 /spojky
Třídíme slova s bě, pě, vě 89/2   ČJ 2 90/2
Písanka str. 13,14
Čítanka - Byla jednou koťata, Kosí bratři a HČ 66-67
M PS 22,23, 24 násobení a dělení třemi  M2 24/3
žlutý PS - násobení a dělení 3
Geometrie - opakování měření úseček v rovinných útvarech 21/1
PRV - pracovní listy - projekt společenstva lesů a luk, uč. str.42,43
HV - píseň Na té naší pouti /text v Čítance/, Či a či a čičiči
VV - Koláž Zpívající ptáček, přání maminkám
TV - Starty, běžecká abeceda, vybíjená

pátek 27. dubna 2018

Týden od 23.4. 2018 do 27.4. 2018

ČJ - dě, tě, ně - str. 84,85
Příprava na diktát 83/41    ČJ 184/4, 85/2
Procvičování slovních druhů  PS 18/4,7, slova citově zabarvená
do ČJ 1 - příprava na popis zvířete /str.80/+ koncept - D.ú. popis nejmilejšího zvířátka /zvlášť.papír/
Čítanka čtení s porozuměním str.122,123
PL - zápis z návštěvy divadelních představení
HČ - str.64,65 - řazení textu /Perníková chaloupka/

M PS str. 18 - 20 dělení 2
Slůně str. 39 sčítání a odčítání s přechodem
PRV - lesy / rostliny/ PL 30,31 a test
HV - píseň Na vzduchu       VV- květiny
PV sluníčko       TV - Hod míčkem


Týden od 16.4.2018 do 20.4.2018

ČJ - str. 78, 79, 81 - podstatná jména, předložky a slovesa
do ČJ 2 - 77/4 - vl. jména, 78/2 - předložky, 81/2,3,4,5 - slovesa
str.82 - do Čtení popis pracovního postupu /Jak rostl hrách/
Dokončení projektu O pejskovi kočičce
Diktát 78/4    Doplňovačky na pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách
PS str.17
Písanka str. 11 - potřeby k řemeslu
Skupinová práce - Čítanka 112-113 /rébusy a hádanky, 118
HČ 62 - 63,  /Byla jednou koťata/

M PS - násobení 1,2 - str.16,17, Násobilka do str.5, sčítání a odčítání /R.ú. - Slůně/
PRV - PL 29 /jehličnaté stromy/
HV - Kluci kočičí       VV - soutěž Moje nejmilejší zvířátko
TV atletika - sprint, skok                  PV  - sova

neděle 15. dubna 2018

Týden od 9.4. do 13.4.2018

V příštím týdnu bude TV pouze ve středu 18.4./ 3. - 5. hodinu/ !!!
ČJ uč. 75 - 77 podstatná jména, vlastní jména
Diktát - přepis 112/17
ČJ 2 75/1,3
Čítanka 114 - 117  /Broučci,, Ferda Mravenec
HČ - 60,61
Písanka str. 10 řemesla
M - procvičování sčítání a odčítání, násobilka 1,2
PS 13 - 15  K.ú 13/3 /2.sloupec
Slůně str. 36/1,2,3, /D.ú/, 36/4,5 /K.ú/ str.37,38 /R.ú/
Násobilka /žlutý sešit/ - str. 2 - 5   D.ú .str.5 na po 16.4. + opravy v ČJ
PRV - listnaté stromy PL 28, uč. 36,37
VV tulipány    PV  krabička  Hv  Krávy, Na tý louce a TEST   TV překážková a posilovací dráha

neděle 8. dubna 2018

Týden od 3.4.2018 do 6.4.2018

ČJ - str. 73,74  Podstatná jména - zavádíme pojem a vyhledáváme v textu
PL str. 51 - procvičujeme pravopis
ČJ2 - 112/16 /přepis/    74/2 /hlásková stavba/
HČ - str.58 - práce s veršem, rýmem Aprílová škola
Čítanka - str. 100- 105 /zápis porozuměné textu/, str.106 - básně
M PS str.11 (Geometrie-úsečky) + malý sešit 11/1
          str.12,   do M2 - 12/1   D.ú. 12/4 /sloupečky (16 příkladů)
Slůně str.35
Prvouka - zvířata - popis PL 27
HV - písně o zvířatech    VV - Moje nejmilejší zvíře /soutěž/
TV - štafeta     

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...