Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


pondělí 25. září 2017

4.školní týden - Začíná podzim...

ČJ - uč. str. 12 - cvičný diktát
              str. 13 Pozdravy
              str.14 do ČJ1 cv.3  Věta                                  
HČ str.11                                                                         D.ú. na 26/9   M1 7/4  
MČ - poslech 1.kapitoly + pracovní list                     
M - 8+  PS str.7, 8/1,2,3,4
Jasníček - str. 11,12

Prvouka - Povídáme si o podzimu PL - zapisujeme počasí na celý týden 
                 .. o škole PL č.3                                ... D.ú. na 2/10   Dopsat počasí za týden!
PV - modelujeme ovoce                                                               Písanka str. 8, 9 dopsat
VV- Státní svátek                                                                         PO - Diktát slov!
HV - Černé oči, Narodilo se štěně
TV - Přeskok přes švédskou bednu, lavičky švihadla, žebřiny - posilujeme


středa 20. září 2017

3.školní týden 18.9. - 22.9.2017

ČJ - uč. do str.12 procvičujeme písmenka, slova, věty

ČJ 2 - 9/4, 10/4
Porozumění textu str. 10
HČ str.10 skládáme slova z písmen
Písanka str. 5,6, 7
Čítanka str. 8,9,10,11 - čteme o zvířátkách
D.ú. písanka str.6, poslední 3 řádky - přepis            ČJ 1 - na po 25.9. 11/2
K.ú.  přepis vět z tabule 21.9.
MČ - Pejsek a kočička 2.kapitola
M PS str. 5,6,7/1,2,3,5                   
Jasníček  do str.9

Prvouka - Dopravní situace, značky - PC program, uč. str. 4 PL č.2
VV- dokončení výkresu O prázdninách
PV - výroba muchomůrky
HV - Škubejte kravičky, Prázdniny u babíčky, Hej meduli
Tv - přeskok, švihadla, lavičky, vybíjená

čtvrtek 14. září 2017

2.školní týden od 11.9. do 15.9. - Z prázdnin rovnou do školy

Máme nadepsané, obalené všechny sešity a učebnice.
Šanon - odkládáme učebnici a pracovní listy na Prvouku, výtvarné práce
Kapsář - pomůcky na VV a PV
Sáček na TV- sportovní obuv vnitřní+ míček
Sáček na přezůvky v šatně - pohodlné přezůvky
Košíček /26Kč/ - v lavici na drobné pomůcky, ponesou si do 5.ročníku
Desky s euroobaly 2 krát - projekty Čtení a Prvouka

Český jazyk - 10 vyučovacích hodin týdně, z toho 5 vyučovacích hodin týdně čtení a psaní bude rozděleno takto:
Po - Čtení - mimočítanková četba ...Povídání o pejskovi a kočičce /projekt/
Út a Čt - Čtení/Psaní - Čítanka /žlutá/ a písanka
St - Čtení - Hravá čítanka
Pá - Čtení - Hravá čítanka nebo Čítanka/žlutá/

ČJ uč. - do str.8
ČJ PS - písmena, slabiky, slova, věty  str. 1, str. 2/4,5, 6 str.3/7   D.ú. na po 18.9....3/10
ČJ 1 - uč. str. 6/4,  7/4
Písanka - str.3,4 písmena...e,l,b,f
Čítanka /žlutá/ - do str.7 říkadla
Hravá čítanka ..úvod + str. 8,9 - Pohádky z pařezové chaloupky

Matematika - 5 vyučovacích hodin
Opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, slovní úlohy /znázornění, výpočet, odpověď/
M PS - str.1,2,3,4 ... sčítanec+sčítanec=součet str.5/1,2 počítáme s přechodem přes 10,  9+...
Jasníček /žlutý PS/ - str.1,2,3,4,5,7  
M1 - 10 příkladů z tabule na zkoušku

Prvouka - 2 vyučovací hodiny týdně
učebnice str.1,2,3  téma Škola - Pravidla školáka
PL č.1, č.2   
Projekt "Moje knížka aneb Druháčkovo putování za ročními obdobími" - PL O sobě...

Hudební výchova - 1vyučovací hodina týdně
Papírové desky na texty písní a pracovní listy!
Škubejte kravičky
Prázdniny u babičky -text v Čítance str.7

Výtvarná výchova - 1vyučovací hodina týdně
Malba na téma Prázdninový zážitek
Pracovní výchova - 1vyučovací hodina týdně
Stříhání a lepení barevných proužků
Na 18.9. přinést roličku od toalet.papíru - výroba muchomůrky

Tělesná výchova - 2 vyučovací hodiny týdně
Při příznivém počasí cvičíme na venkovním hřišti - sport. obuv na ven!!pátek 1. září 2017

Milé děti a rodiče,
vítejte v novém školním roce a třídě 2.A.
Těším se na Vás v pondělí 4.září 2017 v 7:50h - 8:35h
Přeji všem velmi úspěšný školní rok.    Naďa Květoňová , třídní učitelka
Od 4.9. do 8.9.2017  končí vyučování v 11:30h

Od 11.9. 2017 vyučování dle rozvrhu.

Rozvrh hodin

2.A
7.50 - 8.35
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.40 - 12.25
1.
2.
3.
4.
5.
Po
ČJ
M
PRV
PV
ČJ 
Út
ČJ
TV
M
ČJ
AJ kroužek
St
ČJ
M
PRV
ČJ
HV
Čt
ČJ
VV
M
ČJ
AJ kroužek
ČJ
M
ČJ
TV
                      

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...