Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

neděle 28. října 2018

Týden od 22.10. do 26.10.2018

ČJ - procvičování pravopisu párových souhlásek uvnitř a na konci slova str. 14 - 16
do ČJ 1 14/11,14  pracovní list - doplňovačky    D.Ú. - ČJ 1 16/21
Naučit libovolnou báseň na recitační soutěž do 31.10.
Naučit  libovolnou lidovou píseň na pěveckou soutěž do 15.11.
pracujeme s tabulkou     k.ú. - doplňovačka
Čítanka - str.24,25 - vznik ČSR, výročí 100 let - zápis
HČ - str.16,17 - porozumění textu, úkoly

M str. 21 násobení a dělení 7  do M1 21/26,30,32
JLN - str.21-24    PL - násob 7         23/10 k.ú. násobilka 0-5

AJ - lekce 2 - slovní zásoba Školní potřeby, procvičování písně a rozhovoru
PV - Výroba dýně a netopýra z papíru /harmonika skládání/
VV- vodové barvy - Halloween
HV - Státní hymna a lidové písně - nácvik, poslech
TV - průpravná cvičení kotoul vpřed, stoj na lopatkách, přihrávky, vybíjená

pátek 19. října 2018

Týden od 15.10. do 19.10.2018

ČJ - procvičování párových souhlásek na konci a uvnitř slova - uč. 12-14
do Čj 1 12/1 -D.ú. 12/4,6   PL - doplňovačky   - 2 sloupečky D.ú. na po 22.10.
Čítanka str.16 -20  tématické články, básně Podzim, poslech ukázky F.Nepila - zápis odpovědí na otázky k článku a zápis podzimní pranostiky
HČ - Porozumění textu-čtenářská dílna str. 12-15

M - násobilka 0 - 6, násobky 7   str. 20  do M1 20/20,23, slovní úlohy
JLN - str. 20-22    PL - sloupečky procvič.násobilky + K.ú.

AJ - rozhovor  Who ´s that? That ´s...      How old is HE /SHE/?  He /She/ is…..
Píseň How are you? I ´m fine, thank you. 
Slovíčka  - školní potřeby   What ´s this?  This is a bag.

PV - drak z papíru a přírodnin
HV - Lidové písně - Pekla vdolky, Vyletěla holubička
TV - Průpravná koordinační cvičení, přihrávky míčem, vybíjená /pravidla/

pátek 12. října 2018

Týden od 8.10. do 12.10.2018

ČJ - procvičujeme skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a pravopis párových souhlásek na konci a uprostřed slov   do ČJ 1  11/5  11/8 /D.ú.   
PS str.10.11   11/6 SP
Čtení - návštěva divadelního představení - zápis do ČD - D.ú dodělat + ilustrace na ST 17.10.
Společná četba Děti z Bullerbynu  - PL 4
M - procvičování násobilky 0 - 5, slovní úlohy n-krát méně a více str.17,19/12,13,14  19/16/D.ú./
Jak je lehká násobilka - násobilka 6  str.17   D.ú. na po 15.10. str.18 /2 cvičení
AJ My school  - školní předměty - naučit slovní zásobu str.10,11  D.ú. 11/4 - počty předmětů
Hv - hudební pořad o netradičních nástrojích /M.B.Karpíšek/, píseň Opice
VV - kolorování voskovky - deštník, ilustrace ČD
PV - Přišívání kapek na deštník
TV - spor. hala - vybíjená

pátek 5. října 2018

1.říjnový týden 1.10. - 5.10.2018

ČJ - procvičujeme pravopis po tvrých a měkkých souhláskách, skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
str. 10, do ČJ 1 9/10, 10/2   PS str.8
Čtení - Čítanka zápis porozumění textu /pipi jde do školy
    - zápis z exkurze zámek Lužany
   - společná četba Děti z Bullerbynu
M  - str. 15 počítáme s penězi /tvorba slovních úloh/ - skupinová práce
do M2 16/5 , 17/8  procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem do 100, násobilku 0-5  - PL
G úsečka   18/2,3
AJ - procvičujeme 1. lekci - What ´s your name? How old are you?, barvy, číslice
Seznamujeme se slovní zásobou 2. lekce - školní věci
PRV - Státní symboly, Praha  - PL
HV - Beskyde,  písně Opice a Lemuři /Karpíšek/
PV - Deštník s kapkami
VV - Podzimní strom /vodové barvy/
Tv - atletika - skok so dálky, hod míčkem

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...