Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

středa 28. března 2018

Velikonoční týden od 26.3. do 28.3.2018

ČJ - procvičování pravopisu měkkých a tvrdých souhlásek
ČJ 2 - přepis 111/14,15 - oprava!
PL str.52
PS str. 26/5 - opakování ABECEDY   D.ú. PS 26/6,7  a umět abecedu
Písanka str. 7
Hravá čítanka 56,57 čtení s porozuměním
PL - Velikonoce - procvičování pravopisu, seznámení s tradicí Velikonoc /Kdo nestihl, dodělá/

M - sčítání a odčítání s přechodem přes 10 do 100
PS str. 9,10   Sloupečky /Procvičování na doma, kdo neměl správně./
PL Velikonoce - počítáme a vybarvujeme

PRV - Povídáme si o domácích zvířatech - krmení PL č.26
PV - Tvoříme na Velikonoce v DH Přešticka
HV - Opakování umělých písní

pátek 23. března 2018

Týden od 19.3. do 23.3. 2018

Na ÚT 27.3.2018 - tvoření na Velikonoce v DH Přeštice. Přinést 3 vyfouknutá vejce a 15 Kč.

ČJ - procvičujeme pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách. učebnice str 69 - 71
do Čj 2 69/1     Přepis na klasifikaci 68/3
PS 37/16,38,39
Čítanka  str.95,96 /Články o jaru/
Hravá Čítanka - str. 54, 55 - porozumění a vyhledávání v textu
Poslech - pohádka
Písanka str. 6 - tvoření vět

Matematika - odčítání s přechodem přes 10
PS str. 8 ....8/3 - D.ú.
žlutý PS  str.31 - 33     K.ú. str.34
Slovní úlohy str.34 ú 1,2,3 do sešitu

Prvouka - O zvířatech , uč. str. 33
HV - Píseň Žabka Katka
VV- Kočka - barevné křídy
TV - přihrávky, vybíjená, šplh

pátek 16. března 2018

Týden od 12.3. do 16.3. 2018

ČJ - uč. 67,68 - měkká slabika ni, procvičování pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách
Doplňovačky str. 110, 111 + Pracovní list
Diktát 59/4
PS - str.36, 37/14,15 - procvičování y, i
Písanka str. 4,5 /str. 5 D.ú. na po 19.3./
Čítanka str.93,94 - říkanky, přísloví, hádanky, básničky
Čtení s porozuměním - neznámý text a vypravování přečteného

M - PS str. 6,7 sčítání s přechodem přes 10
Slůně - str. 26 - 29    R.ú. str.29/domečky a str.30
Pá 16.3. - celostátní matematická soutěž KLOKAN
PRV - uč. str.27 - 31 - Nebezpečné situace, zdraví a ochrana, opak. Lidské tělo, Jaro
PL 37, 38   Klasifikace PL 20 - 24 /Lidské tělo/
HV - Naše máma, Kudy chodí jaro
VV - Tulipány ve váze
PV - Košíček s vejci

neděle 11. března 2018

Týden od 5.3.2018 do 9.3.2018

ČJ - pravopis p měkkých souhláskách di, ti str.65, 66
do ČJ 2  - 65, 66/2
PS str.32, 33/2 -4 věty/D.ú./ , 35 dodělat celá /opakování/
Pracovní list - di, ti, ni  - cv 1,3 - vybarvování
Čítanka - čtení neznámého textu na hodnocení str.88-91
str. 92 - naučit báseň na po 12.3.
Zápis do čtení - Pohádka o Hasíkovi
Písanka 2 - str.2,3 - procvičování psaní písmen
M PS6 - str. 4,5 /Geometrie/, str.6 - sčítání a odčítání s přechodem do 100
PL - D.ú. - karta 15 /1,3 na PO 12.3.
PRV - jarní měsíce /PL 25/, opakování a popis lidského těla
Preventivní pořad HASÍK
HV - Naše máma /P.Novák/
VV - Váza    PV- Klauni - zápich
TV - Přeskok, náskok, seskok švédská bedna, kotoul vpřed

neděle 4. března 2018

Týden od 26.1. - do 2.3. 2018

ČJ - pravopis po měkkých souhláskách
učebnice str.61,62 - c, j do ČJ 2 63/2
str. 64 sloh - obrázková osnova do ČJ 2
Procvičování doplňovačky str.110
Diktát 57/3
ČJ PS 34/4,6    R.ú. 35/8,11  34/5
Čítanka str. 90,91 otázky k textu
Písanka2 /nová/  str.1,2

M PS starý - geometrie opakování: úsečka. přímka, bod str.31
malý sešit - rýsování úseček
M PS 6 - sčítání a odčítání dvouciferných čísel str.2,3  do M1 3/2
D.ú. 3/3,4 na ČT
D.ú. na po 5/3... 4/1 a vystřihnout do obálky peníze
Slůně - slov.ú. a str.25 tajenka R.ú.

PRV - PL 23,24 úraz, nemoc, ochrana zdraví, potrava
HV - Opakování písní
Pv - Modelování
VV- dokončení masky
TV BRUSLENí /ST/

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...