Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

neděle 4. března 2018

Týden od 26.1. - do 2.3. 2018

ČJ - pravopis po měkkých souhláskách
učebnice str.61,62 - c, j do ČJ 2 63/2
str. 64 sloh - obrázková osnova do ČJ 2
Procvičování doplňovačky str.110
Diktát 57/3
ČJ PS 34/4,6    R.ú. 35/8,11  34/5
Čítanka str. 90,91 otázky k textu
Písanka2 /nová/  str.1,2

M PS starý - geometrie opakování: úsečka. přímka, bod str.31
malý sešit - rýsování úseček
M PS 6 - sčítání a odčítání dvouciferných čísel str.2,3  do M1 3/2
D.ú. 3/3,4 na ČT
D.ú. na po 5/3... 4/1 a vystřihnout do obálky peníze
Slůně - slov.ú. a str.25 tajenka R.ú.

PRV - PL 23,24 úraz, nemoc, ochrana zdraví, potrava
HV - Opakování písní
Pv - Modelování
VV- dokončení masky
TV BRUSLENí /ST/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...