Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


neděle 4. března 2018

Týden od 26.1. - do 2.3. 2018

ČJ - pravopis po měkkých souhláskách
učebnice str.61,62 - c, j do ČJ 2 63/2
str. 64 sloh - obrázková osnova do ČJ 2
Procvičování doplňovačky str.110
Diktát 57/3
ČJ PS 34/4,6    R.ú. 35/8,11  34/5
Čítanka str. 90,91 otázky k textu
Písanka2 /nová/  str.1,2

M PS starý - geometrie opakování: úsečka. přímka, bod str.31
malý sešit - rýsování úseček
M PS 6 - sčítání a odčítání dvouciferných čísel str.2,3  do M1 3/2
D.ú. 3/3,4 na ČT
D.ú. na po 5/3... 4/1 a vystřihnout do obálky peníze
Slůně - slov.ú. a str.25 tajenka R.ú.

PRV - PL 23,24 úraz, nemoc, ochrana zdraví, potrava
HV - Opakování písní
Pv - Modelování
VV- dokončení masky
TV BRUSLENí /ST/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...