Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

sobota 25. listopadu 2017

Týden 20.11 - 24.11.2017 Pohádkový

ČJ str.34,35,36  Samohlásky a,á,e,é,i,í
PS 24/11   ČJ1 34/4  35/4    ČJ 2 33/2 36/4/hlásková stavba/    
                                             D.ú. ČJ 2 36/3 na po 27.11.
Písanka str. 18(d,ď)   19(rébusy)
Čítanka str. 44,45 (pohádka)    46 (Medvědi - zápis do sešitu)
              str.47-49  (pohádka) - čtení neznámého textu
HČ 26 -29 - pohádka o Rákosníčkovi    R.ú. (str. 29)
M str. 27,28     R.ú. 28/2
str.29 - geometrické útvary a tělesa       D.ú.M1 28/5
Samostatná práce 30/2,3,4    30/1 SK
PRV - povolání a řemesla str.17 Pracovní listy o rodině /ústně/
PV - Zvoneček - výroba na vánoční jarmark  
        Na po 27.11.2017 roličku od toal.papíru
VV - Hruška, jablko /tempera/
TV - Plavecký výcvik 

pondělí 20. listopadu 2017

Týden 13.11. - 17.11. 2017 Rodinný

ČJ - Hlásky - dělení samohlásek ...zápis do ČJ 2
Uč. str. 32,33       ČJ2 32/1,5
HČ  str.24 - osmisměrka
PS 23/8   
Čítanka  str.40-43, zápis a ilustrace do Čtení /Zajíc, Sysel/
M - PS str.24-26 /jednotky m, l, kg/
Geometrie - rýsování čar, spojování bodů
Jasníček str. 35    M1  24/4
M1 - K.ú. Odčítání s přechodem přes 10
PRV - Rodina str.14,15     PL č.12
PV - Zvonečky - na výzdobu
VV Soutěž O pejskovi a kočičce
HV - Procvičování písní - poslech
TV - Vybíjená, kotouly

sobota 11. listopadu 2017

Týden 6.11. - 10.11. 2017 Juniorfestový

ČJ  - věta, počet slov ve větě, slabiky, hlásky  str.30,31 /Rozhovory u lékaře, na poště,.../
ČJ 1 30/1,2       PS str.23/6 + křížovka
Čtení sešit - skládání vět podle pořadí textu
Písanka - str. 17 /A,a/
Čítanka str. 36,37 porozumění textu /přirovnání/
M PS str. 21/5  22,23       do M1  21/6 SP      D.ú 23/3 na po 13.11.
20/3, 22/3  - soutěž o nejrychlejšího počtáře...Rudolfe, gratuluji!
Jasníček str. 33
PRV - Obec či město, ve kterém žiji...   PL č.11   , učebnice str.12
     z 2.strany Projekt o své obci a městě   /významné domy, kultura, sport, obchody + obrázek/
ČT 9.11. Návštěva kina - Juniorfest - film ANKA - ilustrace a zápis k filmu
PV - modelování
TV - přihrávky, vybíjená, překážky

pátek 3. listopadu 2017

Týden 30.10. - 3.11.2017 Dušičkový a Halloweenský týden

ČJ - dělení slov na slabiky na konci řádku    D.ú. do ČJ 2   26/4
uč. str. 27,28,29   str. 25 do ČJ 1                  M PS 21/3,4                 
PS str. 22                                                      Diktát, PRV - test č.2  
Písanka str.16
Čítanka str.34,35   Bajky /str.34 do sešitu/
HČ 22,23
Přednes básní na recitační soutěž
M str. 19, 20/13-/, 21/1,2
M1  18/3
Jasníček str.32    R.ú. str.34  Geometrie - test
PRV - str. 11, PL 10/Obilí a polní plodiny/
          dodělat PL 7 /kalendář/
HV - Káča našla ptáče
VV - Váza s listy
PV Podzimáček
TV - kotoul vpřed, překážky, vybíjená

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...