Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

sobota 11. listopadu 2017

Týden 6.11. - 10.11. 2017 Juniorfestový

ČJ  - věta, počet slov ve větě, slabiky, hlásky  str.30,31 /Rozhovory u lékaře, na poště,.../
ČJ 1 30/1,2       PS str.23/6 + křížovka
Čtení sešit - skládání vět podle pořadí textu
Písanka - str. 17 /A,a/
Čítanka str. 36,37 porozumění textu /přirovnání/
M PS str. 21/5  22,23       do M1  21/6 SP      D.ú 23/3 na po 13.11.
20/3, 22/3  - soutěž o nejrychlejšího počtáře...Rudolfe, gratuluji!
Jasníček str. 33
PRV - Obec či město, ve kterém žiji...   PL č.11   , učebnice str.12
     z 2.strany Projekt o své obci a městě   /významné domy, kultura, sport, obchody + obrázek/
ČT 9.11. Návštěva kina - Juniorfest - film ANKA - ilustrace a zápis k filmu
PV - modelování
TV - přihrávky, vybíjená, překážky

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...