Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


sobota 11. listopadu 2017

Týden 6.11. - 10.11. 2017 Juniorfestový

ČJ  - věta, počet slov ve větě, slabiky, hlásky  str.30,31 /Rozhovory u lékaře, na poště,.../
ČJ 1 30/1,2       PS str.23/6 + křížovka
Čtení sešit - skládání vět podle pořadí textu
Písanka - str. 17 /A,a/
Čítanka str. 36,37 porozumění textu /přirovnání/
M PS str. 21/5  22,23       do M1  21/6 SP      D.ú 23/3 na po 13.11.
20/3, 22/3  - soutěž o nejrychlejšího počtáře...Rudolfe, gratuluji!
Jasníček str. 33
PRV - Obec či město, ve kterém žiji...   PL č.11   , učebnice str.12
     z 2.strany Projekt o své obci a městě   /významné domy, kultura, sport, obchody + obrázek/
ČT 9.11. Návštěva kina - Juniorfest - film ANKA - ilustrace a zápis k filmu
PV - modelování
TV - přihrávky, vybíjená, překážky

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...