Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


sobota 27. ledna 2018

Týden od 22.1. do 26.1. 2018 pohádkový

ČJ - uč. str.51-53 tvrdé souhlásky a slabiky, pravopis
ČJ1 - 51/2, 52/2   Diktáty 50/3    ČJ 2 53/2
PS - str. 11, 12 slova nadřazená, souřadná, souznačná a protikladná  str.27
Písanka str. 28 - 33  písmena x, X, P,B, R, Ř
Čítanka str. 78 - 82 Bambulčino trápení
O pejskovi a kočičce - O noční košilce
M - PS str.22,23      M1 22/3, 22/4
Geometrie  - PL měření délek úseček
Slůně str. 10,11(kalendář), 12,13      D.ú. str. 12 - spočítej a vybarvi dle legendy
PRV  - hodiny, kalendář, dny v týdnu  PL 18 (oboustranně)
VV - Okno
PV - Sněhulák
HV - Ach synku
TV - Plavecký výcvik - příští týden zkouška výkonnosti

pondělí 15. ledna 2018

Týden 15.1. - 19.1.2018 - papírový

ČJ - str.49,50 - ky, ry
PS - str. 11,12          ČJ2 - 50/2
O pejskovi a kočičce - Psaní od děvčat z Nymburka + PL
Písanka - číslice str.23,27, I, i, J - str.28, 29 - slova protikladná str. 30 H,K - D.ú. na po 22.1.
Čítanka - str. 69 - přepis do sešitu /výběr 1 říkadlo/
Pohádky str.70 - 76, str. 77 - Popletené pohádky - zápis do sešitu na čtení
M - PS str.20, 21 sčítání desítek a jednotek bez přechodu
Geometrie - str.19
  + sešit G /měříme vymodelované úsečky/, Narýsovat 5 úseček o různé délce a zapsat /AB/= 5 cm - znamená: délka úsečky AB je 5 cm
Slůně str. 7,8,9
PRV - procvičování hodin /PL 19 zadní část/, znalost analogových i digitálních hodin ve 24  
           hodinovém ciferníku
PV - Stavebnice
HV - Procvičování a opakování písní z 1. pololetí
VV - Ilustrace k četně O pejskovi a kočičce
TV - Plavecký výcvik

Týden 8.1. - 12.1. 2018

ČJ - tvrdé souhlásky /pravopis/ str.48,49 - chy, ky    ČJ 2 48/2, 49/2,4
PS str.13 dodělat, str.14 - slova protikladná a souznačná
Písanka - str. 25 -27 /p,g,G/
HČ str. 46 - 53
Čítanka - str. 66 /Stopy/
M - PS str. 17, 18 - sčítání a odčítání desítek
Slůně str. 5,6 - sčítání a odčítání desítek a jednotek bez přechodu
                                                                     D.ú str. 20 část
Geometrie - rýsování úseček dle zadání
PRV - Hodiny PL 19
Části lidského těla PL 20
VV - kresba
PV - modelování úseček
TV - Plavecký výcvik

Vítejte v novém roce 2018

ČJ - uč. str.45 - 47 Opakujeme a procvičujeme hy, chy...     D.ú 47/3 do ČJ 2
PS str.13/4 - slova nadřazená a podřazená
Písanka - Přání do nového roku str.34, str. 23 a 24
M PS 14/1,2,4,7 + Geometrie str.10,15
Modelujeme body, přímky a úsečky
VV - koláž:hrneček na čaj - postírání
HV - Koleda Tři králové

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...