Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


pondělí 15. ledna 2018

Týden 8.1. - 12.1. 2018

ČJ - tvrdé souhlásky /pravopis/ str.48,49 - chy, ky    ČJ 2 48/2, 49/2,4
PS str.13 dodělat, str.14 - slova protikladná a souznačná
Písanka - str. 25 -27 /p,g,G/
HČ str. 46 - 53
Čítanka - str. 66 /Stopy/
M - PS str. 17, 18 - sčítání a odčítání desítek
Slůně str. 5,6 - sčítání a odčítání desítek a jednotek bez přechodu
                                                                     D.ú str. 20 část
Geometrie - rýsování úseček dle zadání
PRV - Hodiny PL 19
Části lidského těla PL 20
VV - kresba
PV - modelování úseček
TV - Plavecký výcvik

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...