Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


úterý 26. prosince 2017

Týden od 18.12. - 22.12.2017 4.adventní


KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN!!
ČJ uč. 46,47 - tvrdé souhlásky    D.ú. na prázdniny - opakování str.45 ústně
PS str.25- slova opačná a podobná dle významu
Čítanka 58-60 Krtek o Vánocích  HČ str. 40
Písanka str. 22
M PS odčítání desítek str. 12,13,14
Slůně do 100  str.3,4
PV - Vánoční přání
VV - Ilustrace
Hv - Zpívání na schodech

sobota 16. prosince 2017

Týden od 11.12. - 15.12.2017 3.adventní

Po 11.12.2017 Vánoční čas - pohádka Jů a Hele - zápis do projektu
ČJ uč.str.42,43,45-ú   ČJ 1  43/4 - hlásková stavba, 42/2
      Diktát 43/5 - oprava Diktátu
PS str.25/15,16,17  hlásková stavba, dvojhlásky a slabikotvorné r,l
Čítanka 54 - 57  sešit Čtení 54/Sněhulák - 1 sloka a ilustrace
Písanka str. 21
HČ 38,39,42,43 - úryvky z pohádek, porozumění textu
    str. 41 - české koley /HV/
PV - zvonek s hvězdami/okenní dekorace/
TV - Plavecký výcvik
VV- Sněhuláci /otisk prstů/
PRV - Opakování o rodině /TEST/

M - PS str.6,7 /kromě cv.3/ 8,11  sčítání desítek
Rozklad čísla na desítky a jednotky
D.ú. PS 12/4
Jasníček - slovní úlohy str.40
Slůně do 100 - str.1..zápis a poloha čísel v oboru do 100

sobota 9. prosince 2017

Týden 4.12. - 8.12.2017 2.adventní ČERTOVSKÝ

PO - Čertí škola v 2.A - pracovní listy + cvičení na interaktivní tabuli
ČJ - samohlásky y,ý str.41   ČJ1 - 41/4 - část D.ú. na po 11.12. + opravy!!
Čítanka 51 -53 /Na Mikuláše /O pejskovi a kočičce
úkoly k textu v HČ str. 34 , 35, 36/opis básně/,37  /č.30 R.ú/
Písanka - dopsat str.20
M PSČ.5 str. 3 - část D.ú, 5, 6/1,4
Jasníček str.40/příklady
PRV - PL16 - zimní měsíce
PV - Výroba Andílků na Jarmark
VV - Zimní krajina
TV - PLavání

pátek 1. prosince 2017

Týden 27.11. - 1.12. 2017 1.adventní

Český jazyk - seznamujeme se se samohláskami
                    provádíme hláskovou stavbu slova
učebnice str. 37 - 40     do Čj 1 37/4 - 4 věty, 39/2   D.ú. 40/2
                                           ČJ 2 37/2, str.38 ústně    Přepis 37/6
PS 24/9,10,11     Písanka str.19,20 /c,č, tvorba slov a hlásková stavba/
HČ str. 30,31/porozum.textu/    36,37/Mikulášské básně - 1 naučit/
Čítanka str.50 První sníh
Matematika str. 30/2,3,4 - samostatná práce    
                          31/3,5,67 - D.ú.
                          32 - prověrka
Nová M č.5 str.1,2 /desítky a jednotky/
Jasníček str.39 /d.ú část + 1,2K.ú/           
Prvouka třídíme odpad PL 15
VV - Čerti /suchý pastel/
PV - Čerti z roličky od toal.papíru
TV - Plavecký výcvik
V po 4.12. bude ČERTÍ ŠKOLA - NEZAPOMEŇ KOSTÝM A VSTUPENKU!

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...