Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


pátek 1. prosince 2017

Týden 27.11. - 1.12. 2017 1.adventní

Český jazyk - seznamujeme se se samohláskami
                    provádíme hláskovou stavbu slova
učebnice str. 37 - 40     do Čj 1 37/4 - 4 věty, 39/2   D.ú. 40/2
                                           ČJ 2 37/2, str.38 ústně    Přepis 37/6
PS 24/9,10,11     Písanka str.19,20 /c,č, tvorba slov a hlásková stavba/
HČ str. 30,31/porozum.textu/    36,37/Mikulášské básně - 1 naučit/
Čítanka str.50 První sníh
Matematika str. 30/2,3,4 - samostatná práce    
                          31/3,5,67 - D.ú.
                          32 - prověrka
Nová M č.5 str.1,2 /desítky a jednotky/
Jasníček str.39 /d.ú část + 1,2K.ú/           
Prvouka třídíme odpad PL 15
VV - Čerti /suchý pastel/
PV - Čerti z roličky od toal.papíru
TV - Plavecký výcvik
V po 4.12. bude ČERTÍ ŠKOLA - NEZAPOMEŇ KOSTÝM A VSTUPENKU!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...