Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

pátek 27. dubna 2018

Týden od 23.4. 2018 do 27.4. 2018

ČJ - dě, tě, ně - str. 84,85
Příprava na diktát 83/41    ČJ 184/4, 85/2
Procvičování slovních druhů  PS 18/4,7, slova citově zabarvená
do ČJ 1 - příprava na popis zvířete /str.80/+ koncept - D.ú. popis nejmilejšího zvířátka /zvlášť.papír/
Čítanka čtení s porozuměním str.122,123
PL - zápis z návštěvy divadelních představení
HČ - str.64,65 - řazení textu /Perníková chaloupka/

M PS str. 18 - 20 dělení 2
Slůně str. 39 sčítání a odčítání s přechodem
PRV - lesy / rostliny/ PL 30,31 a test
HV - píseň Na vzduchu       VV- květiny
PV sluníčko       TV - Hod míčkem


Týden od 16.4.2018 do 20.4.2018

ČJ - str. 78, 79, 81 - podstatná jména, předložky a slovesa
do ČJ 2 - 77/4 - vl. jména, 78/2 - předložky, 81/2,3,4,5 - slovesa
str.82 - do Čtení popis pracovního postupu /Jak rostl hrách/
Dokončení projektu O pejskovi kočičce
Diktát 78/4    Doplňovačky na pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách
PS str.17
Písanka str. 11 - potřeby k řemeslu
Skupinová práce - Čítanka 112-113 /rébusy a hádanky, 118
HČ 62 - 63,  /Byla jednou koťata/

M PS - násobení 1,2 - str.16,17, Násobilka do str.5, sčítání a odčítání /R.ú. - Slůně/
PRV - PL 29 /jehličnaté stromy/
HV - Kluci kočičí       VV - soutěž Moje nejmilejší zvířátko
TV atletika - sprint, skok                  PV  - sova

neděle 15. dubna 2018

Týden od 9.4. do 13.4.2018

V příštím týdnu bude TV pouze ve středu 18.4./ 3. - 5. hodinu/ !!!
ČJ uč. 75 - 77 podstatná jména, vlastní jména
Diktát - přepis 112/17
ČJ 2 75/1,3
Čítanka 114 - 117  /Broučci,, Ferda Mravenec
HČ - 60,61
Písanka str. 10 řemesla
M - procvičování sčítání a odčítání, násobilka 1,2
PS 13 - 15  K.ú 13/3 /2.sloupec
Slůně str. 36/1,2,3, /D.ú/, 36/4,5 /K.ú/ str.37,38 /R.ú/
Násobilka /žlutý sešit/ - str. 2 - 5   D.ú .str.5 na po 16.4. + opravy v ČJ
PRV - listnaté stromy PL 28, uč. 36,37
VV tulipány    PV  krabička  Hv  Krávy, Na tý louce a TEST   TV překážková a posilovací dráha

neděle 8. dubna 2018

Týden od 3.4.2018 do 6.4.2018

ČJ - str. 73,74  Podstatná jména - zavádíme pojem a vyhledáváme v textu
PL str. 51 - procvičujeme pravopis
ČJ2 - 112/16 /přepis/    74/2 /hlásková stavba/
HČ - str.58 - práce s veršem, rýmem Aprílová škola
Čítanka - str. 100- 105 /zápis porozuměné textu/, str.106 - básně
M PS str.11 (Geometrie-úsečky) + malý sešit 11/1
          str.12,   do M2 - 12/1   D.ú. 12/4 /sloupečky (16 příkladů)
Slůně str.35
Prvouka - zvířata - popis PL 27
HV - písně o zvířatech    VV - Moje nejmilejší zvíře /soutěž/
TV - štafeta     

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...