Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

středa 25. října 2017

Týden 23.10. - 27.10.2017 Zeleninový týden

26. a 27.10.2017  Podzimní prázdniny
28.10.2017 Státní svátek
D.ú. na prázdniny... naučit se báseň na recitační soutěž-třídní kolo 2.týden v listopadu, školní kolo poslední týden v listopadu
-volný výběr básně z čítanky i z jiné sbírky
Dodělat R.ú. v Hravé čítance a Jasníčkovi, Oprava přepisu v Diktátech
ČJ - Přepis 24/1 do Diktátu
str.25.26 pořadí vět, slova ve větě
PS  str. 10 - z učebnice  str. 26/1, 22/4
Písanka str 15  w, W
HČ - 20,2 /příběh/ R.ú str. 12,17,19,21
M str. 17,18  12-
Jasníček R.ú str.31......společně 30,32...11-
Prvouka  - Zelenina  a polní plodiny  PL č.9, uč. 10,11
HV - Pásla ovečky
PV - Výroba draka
TV - Koordinace pohybu-překážky, kladiny, přihrávky míček , vybíjená

pátek 20. října 2017

Týden 16.10. - 20.10. 2017 Týden draků

ČJ - učebnice 20,21,22,23   věty tázací, rozkazovací a přací
do ČJ2  22/2, 24/2
22/4 - skládání vět     Diktát 19/3
PS - 7/5 v.tázací, str.8,9    D.ú. na po 23.10.  - PS 9/9,10
                                          OPRAVY v ČJ2 
Čítanka  str. 24 - 27, příběh o dětech - zápis do sešitu Čtení, básně
Písanka - y, Y    str. 14
HČ - recept na polévku, str.18,19 - postup, křížovka, suroviny,..
M - procvičování sčítání s přechodem přes 10
PS str.14....cv.4,5,6, /samostatná práce/
      str.15 / rýsování geometrických tvarů/
      str.16 /odčítání 11 - /
Jasníček str.24 - 29           K.ú.do M1 sčítání na tabuli
PRV - ovoce str.9
PL 7,8 /podzimní měsíce-popis/    PL  5 - dopravní výchova /hodnocení/
HV - Kytka masožravá
VV - podzimní list /voskový pastel/
PV -  podzimní list /stříhání, trhání

neděle 8. října 2017

6.týden od 9.10. do 13.10.2017 JABLEČNÝ

Čj - uč.str. 18,19  Druhy vět, věty oznamovací    D.ú. na po 16/10 ČJ 2 ...19/2
Čj2 - zápis o větách  18/6
PS - str. 6,7/4,6
Diktát - středa 17/5
HČ str.13,16,17 /bajka, přísloví .... R.ú-D.ú. ... str.12, str. 18/10 na st 18/10
Čítanka - str.20,21 - Kouzelná jablka /přísloví, ponaučení z pohádky/
Písanka - str. 12,13 písmena N,M, v, V
Divadelní představení - O medvědu Ondřejovi

M - sčítání s přechodem přes 10- 6+,5+,4+,3+,2+
PS - str. 11,12,13 - mimo zelených sloupečků
M1 - K.ú. sloupečky 11/3 /9+,8+,7+/
Jasníček str.19,21,22,23     R.ú. str.20

Prvouka - test
Rozdělení ovoce PL č.8
Procvičování podzimního počasí PL č.6

HV - Kbybys měla má panenko
VV- ilustrace, malované čtení
PV - dokončení hroznového vína
TV - švihadla a náskok na šv.bednu /přeskok/

5.týden od 2.10. do 6.10.2017 HOUBOVÝ

ČJ - věta...str.15,16,17     do Čj 2 15/4,16/3 /D.ú./ a opis vět z tabule
Písanka str. 10, 11 /D.ú: na po 9/10/  písmena r,ř,n,m
HČ- Houbová pohádka str.14,15
Čítanka str.15,18,23     do Čtení - zápis  Podzim: barvy podzimu, codělá vítr a ilustrace

M - sčítání 7+ s přechodem přes 10, PS str. 10     K.ú. 8/5
Jasníček - str.15-18
M1 - zápis slovních úloh

Prvouka - projekt Počasí /kontrola/, popis a druhy  hub
PL č.4 - popis kamaráda, chování správného školáky, vztahy ve třídě

HV - píseň Hodné štěně /chování/
TV šplh, lavičky, žebřiny, vybíjená
Pv - Hroznové víno
VV - Strom podzimu

Týden od 8.10. do 12.10.2018

ČJ - procvičujeme skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a pravopis párových souhlásek na konci a uprostřed slov   do ČJ 1  11/5  11/8 /D.ú.    ...