Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


středa 25. října 2017

Týden 23.10. - 27.10.2017 Zeleninový týden

26. a 27.10.2017  Podzimní prázdniny
28.10.2017 Státní svátek
D.ú. na prázdniny... naučit se báseň na recitační soutěž-třídní kolo 2.týden v listopadu, školní kolo poslední týden v listopadu
-volný výběr básně z čítanky i z jiné sbírky
Dodělat R.ú. v Hravé čítance a Jasníčkovi, Oprava přepisu v Diktátech
ČJ - Přepis 24/1 do Diktátu
str.25.26 pořadí vět, slova ve větě
PS  str. 10 - z učebnice  str. 26/1, 22/4
Písanka str 15  w, W
HČ - 20,2 /příběh/ R.ú str. 12,17,19,21
M str. 17,18  12-
Jasníček R.ú str.31......společně 30,32...11-
Prvouka  - Zelenina  a polní plodiny  PL č.9, uč. 10,11
HV - Pásla ovečky
PV - Výroba draka
TV - Koordinace pohybu-překážky, kladiny, přihrávky míček , vybíjená

pátek 20. října 2017

Týden 16.10. - 20.10. 2017 Týden draků

ČJ - učebnice 20,21,22,23   věty tázací, rozkazovací a přací
do ČJ2  22/2, 24/2
22/4 - skládání vět     Diktát 19/3
PS - 7/5 v.tázací, str.8,9    D.ú. na po 23.10.  - PS 9/9,10
                                          OPRAVY v ČJ2 
Čítanka  str. 24 - 27, příběh o dětech - zápis do sešitu Čtení, básně
Písanka - y, Y    str. 14
HČ - recept na polévku, str.18,19 - postup, křížovka, suroviny,..
M - procvičování sčítání s přechodem přes 10
PS str.14....cv.4,5,6, /samostatná práce/
      str.15 / rýsování geometrických tvarů/
      str.16 /odčítání 11 - /
Jasníček str.24 - 29           K.ú.do M1 sčítání na tabuli
PRV - ovoce str.9
PL 7,8 /podzimní měsíce-popis/    PL  5 - dopravní výchova /hodnocení/
HV - Kytka masožravá
VV - podzimní list /voskový pastel/
PV -  podzimní list /stříhání, trhání

neděle 8. října 2017

6.týden od 9.10. do 13.10.2017 JABLEČNÝ

Čj - uč.str. 18,19  Druhy vět, věty oznamovací    D.ú. na po 16/10 ČJ 2 ...19/2
Čj2 - zápis o větách  18/6
PS - str. 6,7/4,6
Diktát - středa 17/5
HČ str.13,16,17 /bajka, přísloví .... R.ú-D.ú. ... str.12, str. 18/10 na st 18/10
Čítanka - str.20,21 - Kouzelná jablka /přísloví, ponaučení z pohádky/
Písanka - str. 12,13 písmena N,M, v, V
Divadelní představení - O medvědu Ondřejovi

M - sčítání s přechodem přes 10- 6+,5+,4+,3+,2+
PS - str. 11,12,13 - mimo zelených sloupečků
M1 - K.ú. sloupečky 11/3 /9+,8+,7+/
Jasníček str.19,21,22,23     R.ú. str.20

Prvouka - test
Rozdělení ovoce PL č.8
Procvičování podzimního počasí PL č.6

HV - Kbybys měla má panenko
VV- ilustrace, malované čtení
PV - dokončení hroznového vína
TV - švihadla a náskok na šv.bednu /přeskok/

5.týden od 2.10. do 6.10.2017 HOUBOVÝ

ČJ - věta...str.15,16,17     do Čj 2 15/4,16/3 /D.ú./ a opis vět z tabule
Písanka str. 10, 11 /D.ú: na po 9/10/  písmena r,ř,n,m
HČ- Houbová pohádka str.14,15
Čítanka str.15,18,23     do Čtení - zápis  Podzim: barvy podzimu, codělá vítr a ilustrace

M - sčítání 7+ s přechodem přes 10, PS str. 10     K.ú. 8/5
Jasníček - str.15-18
M1 - zápis slovních úloh

Prvouka - projekt Počasí /kontrola/, popis a druhy  hub
PL č.4 - popis kamaráda, chování správného školáky, vztahy ve třídě

HV - píseň Hodné štěně /chování/
TV šplh, lavičky, žebřiny, vybíjená
Pv - Hroznové víno
VV - Strom podzimu

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...