Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

pondělí 20. listopadu 2017

Týden 13.11. - 17.11. 2017 Rodinný

ČJ - Hlásky - dělení samohlásek ...zápis do ČJ 2
Uč. str. 32,33       ČJ2 32/1,5
HČ  str.24 - osmisměrka
PS 23/8   
Čítanka  str.40-43, zápis a ilustrace do Čtení /Zajíc, Sysel/
M - PS str.24-26 /jednotky m, l, kg/
Geometrie - rýsování čar, spojování bodů
Jasníček str. 35    M1  24/4
M1 - K.ú. Odčítání s přechodem přes 10
PRV - Rodina str.14,15     PL č.12
PV - Zvonečky - na výzdobu
VV Soutěž O pejskovi a kočičce
HV - Procvičování písní - poslech
TV - Vybíjená, kotouly

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden 12.11. - 16.11.2018

ČJ - věta jednoduchá a souvětí     Diktát - přepis 20/7 s přípravou ČJ 1 19/2,20/5 /souvětí/   ČJ2 - zápis synonyma, antonyma /samostatná p...