Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


pondělí 20. listopadu 2017

Týden 13.11. - 17.11. 2017 Rodinný

ČJ - Hlásky - dělení samohlásek ...zápis do ČJ 2
Uč. str. 32,33       ČJ2 32/1,5
HČ  str.24 - osmisměrka
PS 23/8   
Čítanka  str.40-43, zápis a ilustrace do Čtení /Zajíc, Sysel/
M - PS str.24-26 /jednotky m, l, kg/
Geometrie - rýsování čar, spojování bodů
Jasníček str. 35    M1  24/4
M1 - K.ú. Odčítání s přechodem přes 10
PRV - Rodina str.14,15     PL č.12
PV - Zvonečky - na výzdobu
VV Soutěž O pejskovi a kočičce
HV - Procvičování písní - poslech
TV - Vybíjená, kotouly

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...