Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2018/2019 bude zkoušet každé úterý od 13:00 do 14:00h v učebně 3. A /č.23/ ZŠ JH Přeštice /Rebcova ul./ - začínáme v út 2.10.2018
Vystoupení na veřejnosti:
Děti budou vystupují ve žlutých tričkách, které dostanou před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě! Při vánočních vystoupeních vystupují v bílých pončech a bílých čepicích.

Zájezd do DIVADLA

Pěvecký kroužek Skaláček pořádá zájezd na Novou scénu divadla J.K.Tyla v Plzni – malá scéna, na divadelní představení „ Prodáváme nevěstu“ /opera pro děti/ ve středu 14. listopadu 2018 od 17h. Členové Skaláčku mají vstupenku a dopravu ZDARMA /hrazeno ze vstupného z koncertů/. Pokud budou mít zájem rodiče a budou volná místa, vstupenka včetně dopravy činí 150 Kč. Doprava zajištěna autobusem, odjezd od ZŠ Poděbradova ulice v 16 hodin. Předpokládaný příjezd 19:30h.

Vystoupení Skaláčku

  • Čt 20.12.2018 Zpívání na schodech dopoledne
  • Út 4.12. 2018 Koncert Skaláčku a PF 17h
  • Po 3.12.2018 Generální zkouška na koncert 1.-4.hodina

čtvrtek 14. září 2017

2.školní týden od 11.9. do 15.9. - Z prázdnin rovnou do školy

Máme nadepsané, obalené všechny sešity a učebnice.
Šanon - odkládáme učebnici a pracovní listy na Prvouku, výtvarné práce
Kapsář - pomůcky na VV a PV
Sáček na TV- sportovní obuv vnitřní+ míček
Sáček na přezůvky v šatně - pohodlné přezůvky
Košíček /26Kč/ - v lavici na drobné pomůcky, ponesou si do 5.ročníku
Desky s euroobaly 2 krát - projekty Čtení a Prvouka

Český jazyk - 10 vyučovacích hodin týdně, z toho 5 vyučovacích hodin týdně čtení a psaní bude rozděleno takto:
Po - Čtení - mimočítanková četba ...Povídání o pejskovi a kočičce /projekt/
Út a Čt - Čtení/Psaní - Čítanka /žlutá/ a písanka
St - Čtení - Hravá čítanka
Pá - Čtení - Hravá čítanka nebo Čítanka/žlutá/

ČJ uč. - do str.8
ČJ PS - písmena, slabiky, slova, věty  str. 1, str. 2/4,5, 6 str.3/7   D.ú. na po 18.9....3/10
ČJ 1 - uč. str. 6/4,  7/4
Písanka - str.3,4 písmena...e,l,b,f
Čítanka /žlutá/ - do str.7 říkadla
Hravá čítanka ..úvod + str. 8,9 - Pohádky z pařezové chaloupky

Matematika - 5 vyučovacích hodin
Opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, slovní úlohy /znázornění, výpočet, odpověď/
M PS - str.1,2,3,4 ... sčítanec+sčítanec=součet str.5/1,2 počítáme s přechodem přes 10,  9+...
Jasníček /žlutý PS/ - str.1,2,3,4,5,7  
M1 - 10 příkladů z tabule na zkoušku

Prvouka - 2 vyučovací hodiny týdně
učebnice str.1,2,3  téma Škola - Pravidla školáka
PL č.1, č.2   
Projekt "Moje knížka aneb Druháčkovo putování za ročními obdobími" - PL O sobě...

Hudební výchova - 1vyučovací hodina týdně
Papírové desky na texty písní a pracovní listy!
Škubejte kravičky
Prázdniny u babičky -text v Čítance str.7

Výtvarná výchova - 1vyučovací hodina týdně
Malba na téma Prázdninový zážitek
Pracovní výchova - 1vyučovací hodina týdně
Stříhání a lepení barevných proužků
Na 18.9. přinést roličku od toalet.papíru - výroba muchomůrky

Tělesná výchova - 2 vyučovací hodiny týdně
Při příznivém počasí cvičíme na venkovním hřišti - sport. obuv na ven!!Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 8.4. do 12.4.2019

ČJ -  vyjmenovaná slova po V, slova s předponou vy-, vý- uč. str.55,56 , PS 60, 61 ČJ 2 55/7  56/10- do 2 sloupců, D.ú. 56/11 Hravá čítan...