Skaláček

Pěvecký kroužek Skaláček působí na 1.stupni při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice. Ve školním roce 2017/2018 má 34 členů.
Vystoupení v 2.pololetí na veřejnosti:
Děti budou vystupovat ve žlutých tričkách, které dostanou na zkoušce v úterý před vystoupením. Sraz dětí je vždy 15 min před vystoupením na daném místě!
* Akademie T.J.Sokol Přeštice v pátek 20.dubna 2018
v 18h v Přeštické Sokolovně.

* Vystoupení pro seniory v DPS Přeštice v úterý 22.5.2018 od 13 do 14h, v rámci zkoušky Skaláčku.
* Koncert Skaláčku a PF " Kluci s holkama ?" se koná v úterý 29.května 2018 v 17h v aule ZŠ Na Jordáně. Generální zkouška proběhne dopoledne 1. - 4. vyučovací hodinu, 5.v.hod. se děti učí dle rozvrhu!

Anglický jazyk - kroužek

Kroužek anglického jazyka začíná od 3.října 2017. Bude probíhat každé úterý a čtvrtek 5.vyučovací hodinu. Žáci přinesou vyplněnou přihlášku a 283,- Kč na pracovní sešit MiniMagic 2. Vyučující: tř.učitelka

V dubnu nás čeká 5.lekce - Where is Little Elephant? - str.34 - 41 a lekce O Velikonocích - EASTER str.51


sobota 19. května 2018

První květnové týdny...

ČJ - pravopis dě, tě, ně - uč. str.86,87 - 90, spojujeme slova a věty spojkami
Diktát 83/4
 PS str. 18, 19, 20 /spojky
Třídíme slova s bě, pě, vě 89/2   ČJ 2 90/2
Písanka str. 13,14
Čítanka - Byla jednou koťata, Kosí bratři a HČ 66-67
M PS 22,23, 24 násobení a dělení třemi  M2 24/3
žlutý PS - násobení a dělení 3
Geometrie - opakování měření úseček v rovinných útvarech 21/1
PRV - pracovní listy - projekt společenstva lesů a luk, uč. str.42,43
HV - píseň Na té naší pouti /text v Čítance/, Či a či a čičiči
VV - Koláž Zpívající ptáček, přání maminkám
TV - Starty, běžecká abeceda, vybíjená

Žádné komentáře:

Okomentovat

Týden od 21.5. do 25.5. 2018

ČJ - spodoba znělosti uč. 96,97,98  - b-p, d-t, ď-ť do ČJ 1     96/2, 97/2,         D.ú. -  98/2 PS - procvičujeme spodobu str. 42 Písank...